login
Username:
Password:

forgot password ?

Grunnet omlegging til nytt ordre- og leveransesystem vil Telia Resellerportal tas ned fra tirsdag 12. november kl 18.00.

Ny portal vil være tilgjengelig fra mandag 18. november kl 09.00.

Det vil dessverre ikke være mulig å benytte Resellerportalen i perioden.

Alle forespørsler og bestillinger i denne perioden sendes til Partner@telia.no. Har du spørsmål kontakt din kundeansvarlig.
Due to launch of new order and delivery system, Telia Reseller Portal will be shut down from Tuesday 12 November at 18:00.

New portal will be available here from Monday 18 November at 09:00.

Unfortunately, it will not be possible to use the Reseller portal during this period.

All inquiries and orders during this period must be sent to Partner@telia.no. If you have any questions, please get in touch with your key account.